Kulturmidler søkes via elektronisk søknadsskjema her. Vi foretrekker å få dette elektronisk da det letter saksbehandlingsarbeidet, men papirversjon (merket 2014) kan også benyttes. Regnskap og årsmelding skal følge søknaden, eventuelt ettersendes innen rimelig tid.
Kontakt Frode Fossbakken på 41210505 / frode.fossbakken@oyer.kommune.no om det er behov for hjelp eller bistand i søkearbeidet.

Forslag til mottaker av Kulturprisen 2015 sendes på e-post til postmottak@oyer.kommune.no Forslaget må begrunnes. Tildeling av Kulturprisen skjer i formannskapets møte i mars.