Øyer kommunes kulturmidler fordeles etter søknad. Lag og foreninger hjemmehørende i Øyer kan søke, tiltak for barn og unge prioriteres. Enkeltpersoner kan også søke om midler til konkrete prosjekter. Søknad via kommunens elektroniske søknadsskjema her. Det er satt av kr. 200 000 til fordeling i år, inntil 15 % av dette settes av til løpende søknader gjennom året.

Forslag på personer/forening som mottaker av Øyer kommunes kulturpris sendes kommunen på adresse Kongsvegen 325, 2336 Øyer - eller e-post til kultursjefen

For spørsmål om kulturmidler eller kulturpris kan kultursjef Frode Fossbakken kontaktes på tlf. 41210505 eller e-post frode.fossbakken@oyer.kommune.no