Øyer kommunes støtte til kulturformål fordeles etter søknad. Lag og foreninger hjemmehørende i Øyer kan søke, tiltak for barn og unge prioriteres. Enkeltpersoner kan også søke om midler til konkrete prosjekter. Søknad via kommunens elektroniske søknadsskjema her. Det er satt av kr. 200 000 til fordeling i år, inntil 15 % av dette settes av til løpende søknader gjennom året.

Kulturpris
Forslag til enkeltpersoner, institusjoner, lag eller foreninger som mottaker av Øyer kommunes kulturpris sendes kommunen på adresse Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller e-post til tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner. Retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris finner du her.   

For spørsmål om kulturmidler eller kulturpris kan tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner Eli Eriksrud kontaktes på tlf. 90095983 eller e-post eli.eriksrud@oyer.kommune.no»