Årets kulturpris ble tildelt ingen ringere enn John Nermo.

Nermo har vært grunnlegger og foregangsmann for turskiløypenettet i Øyerfjellet gjennom mer enn 50 år.

Den første løypemaskinen kom til Nermo fjellstue i 1983. Før dette ble snøscooter benyttet i mange år. Den første snøscooteren som ble konstruert og bygget av Kristian Berg 1959/60, og John Nermo var aktiv da som nå.

Skiløypekomiteen ble stiftet i 1983 og her ble han styreleder og var det frem til 2004. John Nermo var med i pilotprosjektet for firmaet Jacilla. Målet var å ta i bruk GPS for sporing av løypemaskinen og dette var grunnlaget for Skisporet.no som i dag innehar informasjon om løypenettet i nesten alle turistdestinasjoner i Norge.

Utover dette store engasjementet har John Nermo vist stor interesse og gjort mang en frivillig innsats for vegselskaper, næringsråd og Øyer turist.

Gratulerer så mye med Øyer kommunes kulturpris for 2013 og hjertlig tillykke med 75-års dagen 30.april.

John Nermo på scooter