Gerd Haustätter får prisen for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Øyer kommune. I 50 år har Gerd bodd på Tretten. Hun har vært aktiv innen kulturlivet i alle disse årene.

Hennes første verv var som leder av turngruppa i Øyer/Tretten idrettslag, der hun senere ble leder av hovedstyret i idrettslaget. Hun tok initiativ og stiftet «Stavsplassens venner» i 2013, etter at hun gjennom 15 år hadde vært med i ei kulturgruppe i tilknytning til Stavsmartn. Hun ledet «Stavsplassens venner» i 3 år. Gerd var også en av drivkreftene bak etableringen av den historiske løypa gjennom Tretten, «Gamle Tretten», og jobber nå med digitalisering av tavlene som ble oppsatt.

Gerd flyttet til Tretten i 1969 da hun begynte som lærer ved Aurvoll skole. I årene 2002-2006 var Gerd leder av Tretten menighetsråd og det kirkelige fellesrådet for Øyer og Tretten. Hun har vært leder av eldrerådet i fire år. Hun er koordinator for «Småjobben» og hun er medlem av redaksjonen for «I gamle fotefar» som hvert år utgis av Øyer Tretten Historielag.

Prisen består av diplom, gavesjekk på kr. 10.000,- og blomster.

Øyer kommune gratulerer!