Formannskapet besluttet i FSK-møtet 16. mars at kulturprisen 2021 går til Øyer-Tretten Idrettsforening. Prisen overrekkes på ØTI's årsmøte 24. mars kl. 19, Øyer klubbhus.

Gratulerer til Øyer-Tretten Idrettsforening!