Øyer kulturskole stopper all undervisning fra i dag 12.03.20.

Dette for å bidra i felleskapet, slik at vi kan klare å begrense spredningen av Corona viruset.