Vi hadde en spørreundersøkelse i 2020 og fikk tilbakemelding om at det hadde vært fint med litt kunst på veggene i lokalene våre i Hundervegen 19. 

Tretten Sanitetsforening ville gi oss midler, og Lillehammer videregående skole avdeling nord VG 3 Interiør tok oppdraget med å lage utsmykning til veggene. Totalt 11 bilder ble overrakt i dag.

Tusen takk til dyktige elever og til Sanitetsforeningen!