#kroppen13 er et kunstverk, et trengingsapparat og en møteplass for lokalsamfunnet på Tretten, plassert mellom Moksa og idrettsplassen på Stav. Kunstverket som ble åpnet i dag er en del av Oppland fylkeskommunes satsing "Vegskille", og Tretten skal over tre år få tre kunstverk som overlapper hverandre i tid, og står der en stund. Kunsten skal være med på å utvikle tettstedene langs den nye E6, og Tretten er først ute.

Lokale ungdommer og ildsjeler har bidratt til at #kroppen13 er på plass på Tretten, og Kenneth Formo foretok åpningen i dag, etter at ordfører Brit Kramperud Lundgård og representanter fra Opland fylkeskommune holdt sine hilsningstaler. Det ble servert kanaper og bobler i høye glass til et førtitalls nysgjerrige tretlinger.

Den svenske kunstneren Anders Jakobsen, alias Lagombra, står bak kunstverket. Han er født i Toronto, Canada. Jakobsen bor og arbeider i Stockholm, og han arbeider hovedsaklig med materialet tre.