I forbindelse med servicebuprosjektet inviterer Nasjonalt Pilegrimssenter håndverksinteresserte til gratis kurs i tørrmuring i uke 43. Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og kursinstruktør er den erfarne læremesteren Haakon Aase. Fullført kurs gir kursbevis. Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.