Gjennom et prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB setter Nasjonalt Pilegrimssenter og de regionale pilegrimsentrene langs Gudbrandsdalsleden opp servicebuer langs leden. Servicebuene (pilegrimsbu) skal bidra til en bedre opplevelse for vandrere langs pilegrimsleden og bidra til økt bærekraftig utvikling av leden.

I Gudbrandsdalen er vi nå i gang med å sette opp pilegrimsbu i Øyer kommune og det er planlagt flere. Les mer om prosjektet her.

I forbindelse med oppsetting av pilegrimsbu i Øyer vil vi arrangere kurs i tørrmuring. Kurset går over flere dager, 25 - 28 november 2021, og vil bestå av en teoridel samt mye praktisk arbeid. Kurset avsluttes med middag og utdeling av kursbevis. Teoridelen avholdes torsdag kveld på Nermo Hotell, den praktiske delen på byggeplassen Ensby i Øyer og avslutningen søndag kveld på Nermo Hotell.

Kurset er gratis.

For påmelding og informasjon om kurset se vedlegg.