Øyer Bygdekvinnelag inviterer til temakveld Kvinner i religionen på Øyer Folkebibliotek tirsdag 21.mars kl.19. Religionshistoriker og lærer, Janne Kristin Haugan, innleder til samtale. Hun går inn i noen av de store religionene og ser på kvinnens plass som kvinne og som kjønn, og dette gjør hun ved å velge seg en kvinneskikkelse som plasseres inn i sin religiøse sammenheng.

Hvorfor er dette interessant? Tematikken lever blant oss. Vi er en del av den. Vi forholder oss til et mangfold av ulike kulturer, tuftet på ulike verdisett fundert på religiøse grunnverdier. For bedre å se hverandre som kvinner, bedre forstå og kommunisere, ønsker vi denne gangen å ha kvinners plass i religionen som fokus. 

Janne Kristin Haugan har undervist i religion i en årrekke. Hun har flere studiereiser til ulike religiøse samfunn både i Østen, Afrika og Europa bak seg, og hun har vært aktiv i høringer og debatt om religionsfaget i den norske skolen. Hun har også vært seremonileder på humanetiske seremonier og leder i forbundet.