Lean er et tankesett med fokus på kvalitet, effektivitet og medarbeiderglede. Tanken er ikke å jobbe fortere, men å jobbe smartere. Lean i kommunen skal gjøre kontinuerlig forbedring til en naturlig del av hverdagen.

De møtende kommunene har drevet Leanprosesser et par-tre år. Tema for samlingen var nettopp kontinuerlig forbedring. Deltakerne reflekterte og utvekslet erfaringer rundt hva som skal til for å gjøre Leanprosessene til gode og varige verktøy i hverdagen, verktøy som kan bidra til at de kommunale virksomhetene til stadighet legger sine arbeidsmåter "under lupen" og skaper varige forbedringer.

Leansamling des.12 1