Vidarheim barnehage

Vidarheim barnehage er en kommunal barnehage og vil fra høsten 2019 drifte 131 plasser. Våre avdelinger er inndelt i rene aldersgrupper.

Barnehagen ligger ca. 2 km nord for Tingberg.  Vi har lyse og romslige lokaler og egen gymsal med scene og egne verkstedrom i kjelleren. Barnehagen har et flott og variert uteområde. Vi har kort vei til fine turområder i skogen, og jordet ved siden av barnehagen benytter vi til aking og ski hele vinteren.

Vidarheim er en Reggio Emilia-inspirert barnehage. Vi legger stor vekt på barns medvirkning gjennom lek, prosjektarbeid, observasjon, refleksjon, barnemøter og lyttende voksne.

Stillinger som er ledige fra 01.08.19:

2 faste stilling for Barnehagelærer i 100 % stilling

Vi søker pedagoger med barnehagelærerutdanning, men annen relevant utdanning kan bli vurdert dersom vi ikke får søkere med barnehagelærerutdanning.

Fast stilling for Assisterende styrer i 100 % stilling (Med forbehold om godkjenning i formannskapet)

Vi søker en pedagog med barnehagelærerutdanning, men annen relevant utdanning kan bli vurdert dersom vi ikke får søkere med barnehagelærerutdanning.  Det er ønskelig med gode data kunnskaper, økonomi og ledelses erfaringer. Stillingen vil være todelt, 60% administrativ stilling og 40 % på avdeling.

Vikariat for Barnehagelærer i 60 % stilling

Stillingen er et vikariat for perioden 01.08.19 - 31.07.20 Vi søker en pedagog med barnehagelærerutdanning, men annen relevant utdanning kan bli vurdert dersom vi ikke får søkere med barnehagelærerutdanning. Det kan bli mulighet for større stilling.

Fast stilling for Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling

Vikariat for Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling.

Stillingen er et vikariat for perioden 01.08.19 – 31.07.20. Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere vil annen relevant utdanning bli vurdert.

Mosjordet barnehage

Mosjordet er en kommunal barnehage som ligger på Tretten. Barnehagen har 60 plasser fordelt på tre avdelinger.

Barnehagen har gode lokaler og stort uteområde. Det er bilfritt rundt barnehagen og vi har idrettshall og skole som nærmeste naboer. Vi bruker nærområdet mye, med turer i skogen og til Moksaparken. Om vinteren har vi tilgang til skiløyper og akebakker på jordet rett utenfor grinda.

Vi legger vekt på allsidige aktiviteter, og tenker at det er viktig at alle barn finner leker og aktiviteter de trives med i barnehagen. Personalet er opptatt av bevegelse og mestring i hverdagen. Derfor har vi mye fysisk aktivitet både inne og ute, og vi bruker Trettenhallen jevnlig hele vinterhalvåret.

Stillinger som er ledige fra 01.08.19:

Barnehagelærer i 100 % stilling - vikariat

Stillingen er et vikariat for perioden 01.08.19 - 31.12.19. Vi søker en barnehagelærer, men annen relevant utdanning kan bli vurdert dersom vi ikke får søkere med barnehagelærerutdanning.

Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling - midlertidig

Med forbehold om vedtak søker vi etter en barne- og ungdomsarbeider for perioden 01.08.19 - 31.07.20. Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere vil annen relevant utdanning bli vurdert.

For alle stillingene gjelder:

Stillingene avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale og lokal lønnsstige. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 26.04.19

Søknad sendes på Øyer kommunes søknadsskjema, som du finner her:

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Det må framvises godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.

Ønsker du flere opplysninger så ta kontakt med styrer:

Vidarheim barnehage            - Heidi Melby, tlf. 904 04 375

Mosjordet barnehage            - Birgitte Moe, tlf. 915 28 322