Øyer kommune har ca 5100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallet i kommunen har hatt en positiv utvikling gjennom det siste tiåret. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har fin natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Kommunen har full barnehagedekning. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det er god pensjonsordning, fleksitid og det legges vekt på et godt arbeidsmiljø.

Tilsettinger i Øyer kommune

Tilsettingsmyndigheten er delegert til virksomhetene med den enkelte virksomhetsleder som ansvarlig. Tilsetting skjer i henhold til lover, regulativ og retningslinjer.

Øyer kommune bruker elektronisk søknadsskjema. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Øyer kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest.

 

LEDIGE STILLINGER I ØYER KOMMUNE:   

 

 

   
Kommunalsjef Helse og omsorg 31.12.22
Fysioterapeut med 100 % driftstilskudd 13.12.22
2.gangs utlysning - Fagleder/saksbehandler - tildeling 11.12.22
Kontaktlærer - vikariat - Øyer ungdomsskole 16.12.22
Assistent - Hvilende nattevakt - Tunfaret bofellesskap 25.11.22
Vikar som assistent i hjemmetjenesten Løpende
Tilkallingsvikar - BPA-assistent Fortløpende
Tilkallingsvikarer - Miljøtjeneste og bofellesskap Fortløpende
Støttekontakter / fritidskontakter for barn, unge, voksne og eldre Kontinuerlig

Trinn 1 - Registrering/innlogging

  • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
  • Ønsker du å logge inn, før du sender søknad, kan du logge deg inn her: Selvbetjeningsportalen
  • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte e-post adressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
  • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget - postmottak@oyer.kommune.no eller  tlf. 61 26 81 00.

Trinn 2: Slik søker du

  • Logg deg inn og følg instruksene.

Søknadsskjema - søknad på ledig stilling i Øyer kommune.