Øyer kommune har ca 5100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallet i kommunen har hatt en positiv utvikling gjennom det siste tiåret. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har fin natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Kommunen har full barnehagedekning. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det er god pensjonsordning, fleksitid og det legges vekt på et godt arbeidsmiljø.

Tilsettinger i Øyer kommune

Tilsettingsmyndigheten er delegert til virksomhetene med den enkelte virksomhetsleder som ansvarlig. Tilsetting skjer i henhold til lover, regulativ og retningslinjer.

Øyer kommune bruker elektronisk søknadsskjema. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Øyer kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres. For enkelte stillinger kreves politiattest.

 

LEDIGE STILLINGER I ØYER KOMMUNE:         

Type stilling:

Søknadsfrist:

Logoped/pedagogisk psykologisk rådgiver. Arkiv-ID: 19/746 2.5.19
Barnevernkonsulent. Arkiv-ID: 19/745 2.5.19
Prosjektleder Velferdsteknologi. Arkiv-ID: 19/747 30.4.19
Ledige stillinger Vidarheim og Mosjordet barnehage. Arkiv-ID: 19/764 26.4.19
Ledige stillinger i Øyerskolen. Arkiv-ID: 19/750 26.4.19
Fagleder plan/arealplanlegger. Arkiv-ID: 19/669 22.4.19

Avdelingsleder Plan og utvikling. 2.gangs utlysning.

Arkiv-ID: 19/190

23.4.19
Fagleder innfordring Arkiv-ID: 19/596 23.4.19
Koordinator barn, unge Arkiv-ID 19/588 Utsatt
Sommervikarer - Hjemmesykepleie - Arkiv-ID: 19/311 Fortløpende
Sommervikarer - Øyer Helsehus - Arkiv-ID: 19/310 Fortløpende
Støttekontakter for voksne og eldre, arkiv-ID 18/175 Kontinuerlig
Støttekontakt/fritidskontakt for barn og unge, Arkiv-ID: 18/1987 Kontinuerlig

19.09.2018: Grunnet overgang til nytt skjema er det ikke lenger mulighet til å bruke gammelt skjema som mal for ny søknad.

Trinn 1 - Registrering/innlogging

  • Opprett brukernavn og passord før du logger seg på første gang.
  • Har du søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte epostadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord".
  • Ved spørsmål ta kontakt med servicetorget - postmottak@oyer.kommune.no eller  tlf. 61 26 81 00.

Trinn 2: Slik søker du

  • Logg deg inn og følg instruksene.

Søknadsskjema - søknad på ledig stilling i Øyer kommune.