Målsettingen med ledsagerbevis er å motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede.

Søknadsskjema med legeerklæring skal sendes

Helse og omsorg,Kjørkjebakken 11, 2635 Tretten

Søknadsskjema finner du her.