Målsettingen med ledsagerbevis er å motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Sektor Familie og inkludering.