Legetjenesten sommeren 2018

I forbindelse med sommerferieavvikling vil fastlegetjenesten være samlet i Øyer fom. uke 26 tom. uke 32, dvs. 25/06-10/08.