Våre miljøstasjoner er tilrettelagt for levering av blant annet denne type avfall.

Miljøstasjonen i Øyer er bemannet og du kan få assistanse ved behov. Tretten miljøstasjon er ikke bemannet. For at denne skal kunne driftes videre er vi avhengige av at alle som leverer avfall legger avfallet oppi kummene, og ikke ved siden av.

Vi ber derfor om at alle som leverer bidrar til å holde miljøstasjonen ryddig og i orden.