Lite kjennskap om en lidelse eller en sykdom betyr at det er vanskelig å søke og få hjelp. Rapporten Hva vet vi om kvinnehelse slår fast at nær halvparten av de spurte mener at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet enn sykdommer som rammer menn.

Øyer sanitetskvinner inviterer til et åpent møte om kvinnehelse på Solvang skole 7. april kl. 19.30. Lege Pernille Næss fra Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt kommer til Øyer for å presentere nytt på kvinnehelse-området. Hun er prosjektleder for Førstehjelp, og hun vil snakke om hva vi kan gjøre for å ta vare på hjernen og hjertet vårt. Vet du at menn og kvinner kan ha ulike symptomer på samme sykdom? Eller hva som er tegn på hjertesykdom hos kvinner og hvordan det kan forebygges? Dette er noe av det Pernille Næss skal belyse i sitt foredrag.

Sanitetskvinnene er opptatt av kvinners helse og livsvilkår og leder av Øyer sanitetsforening, Marit Øye, håper på godt oppmøte på Solvang denne kvelden. Sanitetskvinnene stiller med enkel bevertning. Velkommen!