Begrunn søknaden og angi hvilket område søknaden gjelder, erfaring, tidligere praksis med snøscooterkjøring og arbeidssituasjon og fleksibilitet i forhold til å påta seg kjøring.


Søknaden sendes Gausdal kommune per brevpost eller e-post, innen 1. september 2021.

Spørsmål ang. ordningen kan rettes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
E-post: Landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
Telefon: 61 22 44 00. 
Post: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal. 
Post: Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer