GE-Holding behandler mottatte søknader to ganger årlig, hhv. 1. mai og 1. oktober.

Bruk skjemaet på GE-Holdings hjemmeside for å søke om støtte.