NGU vil utføre kartlegging av Losna ved hjelp av multistråleekkolodd i perioden 15.8.22-19.8.22. Det innebærer at en båt kommer til å kjøre rolig frem og tilbake og scanne bunnen av innsjøen. Arbeidet gjøres ifm geologisk kartlegging i regionen. 

Mer informasjon fås ved å ringe meg på 936 11 411. 

Hilsen 

Norges geologiske undersøkelse