Militær trening foregikk  på kirkevollen etter messe. Da Tretten kirke sto ferdig i 1728, ble Mæhlumsvollen brukt  som eksersersplass. Det "Ringeboeske Companie", som omfattet Tretten, Fåvang og Ringebu, tok i bruk denne ekserserplassen fra 1830. Den besto helt til militærleiren på Jørstadmoen ble åpnet ca. 1870.

I 1855 ble den svenskfødte veterinæren og agronomen, Johan Lindequist, tilsatt som statsagronom i Norge. 2 år seinere fikk han i oppdrag å stå for tiltak for å fremme hesteavlen i landet. Han mente at offentlige hesteutstillinger kunne være et tjenlig middel. Før hadde hester vært utstilt på "husdyr-sjå". Nå ville Lindequist ha særskilt statsutstilling for hest, og den første egentlige hesteutstillinga i Norge ble holdt på Mæhlumsvollen 29. og 30. august 1859, samtidig med Stavsmartn.

Aasmund Olavsson Vinje var på reise gjennom dalen i disse dagene. Han kom til utstillinga og holdt en flammende tale om den gudbrandsdalske "adel" og "den namngjetne" gudbrandsdalshesten.

Youtube: Mæhlumsvollen Andre Holmen og Morten Jostad