Øyer kommune ved virksomheten Kultur hadde i år ansvaret for gjennomføringen av St.Hans-feiringen på Maihaugen. Kultursjef Frode Fossbakken har dratt i trådene og sammen med sin virksomhet og lag og foreninger ble det bydt på et variert og godt program for alle som gjestet Maihaugen i går. Med godt over 4.000 gjestende ble dette et flott arrangement.

Etter den offisielle åpningen var det et innholdsrikt program flere steder. Her var sang og musikk, brudefølge og folkemusikkmesse. Bygninger var åpne og mange historier ble fortalt. Ekstra stas var det at "Fargeriet" fra Tretten, som har vært stengt i lengre tid, ble åpnet for anledningen og historien omkring dette ble fortalt av Marit Midtmageli.

Operasanger Mikkel Skorpen sang så det hele føltes magisk da bålet ble tent. En nydelig stemme, et verdig bål og solen som var på vei ned skapte en minnerik St.Hans.
Mikkel Skorpen i båt ved bålet.jpg

 

Marie Skavnes og Lars Berg spilte nydelig for brudefølge og publikum.
Skavnes, Berg og brudefølge 1.jpg

Takk til alle frivillige som deltok for å gi besøkende en minnerik St.Hans-feiring !

Foto: Jørgen Skaug