GE Nett hadde lagt opp et scenario hvor minst 3000 abonnenter i kommunen blir rammet av langvarig strømutfall. Vi fikk se at det skal mange samtidige hendelser til for at noe så pass alvorlig inntreffer, men det var et godt grunnlag for videre diskusjonsøvelse. Øyer kommune informerte om kommunens beredskapsplikt, og videre om den enkelte innbyggers ansvar for egen velferd i en krisesituasjon. De fremmøtte engasjerte seg i diskusjonen, og kom med gode tilbakemeldinger til både kommune og nettselskap. Et meget vellykket tiltak, og Øyer kommune vil takke Omsorgsberedskapen i Øyer for initiativet. 

GE beredskap      Øyer beredskap