Øyer kommune søker etter mannskap til det kommunale skadefellingslaget i kommunen. Det søkes etter ny leder og nestleder, i tillegg til mannskap. Det kommunale skadefellingslaget har ansvar for å utføre skadefellingsforsøk på store rovdyr etter tillatelser fra Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Tidligere medlemmer oppfordres til å søke. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har ansvaret for de kommunale skadefellingslagene i kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. I hovedsak rykker mannskapet ut i egen kommune, men bistand til de andre kommunene må påregnes ved behov.

Nøkkelkvalifikasjoner:

  • Erfaring fra jakt, gjerne på store rovdyr
  • Gode samarbeidsevner, må ha evne til å utføre oppdrag i samsvar med fellingstillatelse og etter instruks fra fellingsleder
  • Det er en fordel å kunne bruke Garmin- og Tracker hundepeilersystem, samt andre digitale verktøy i sammenheng med utkalling på oppdrag og timeregistrering. Det vil bli gitt opplæring på dette.

 

Hva går oppdraget ut på:

Oppdragstaker tar på seg å inngå i mannskap for kommunalt fellingslag for store rovdyr. Oppdrag skjer ofte på ugunstige tider (kveld, natt, morgen og helger) og oppdragstaker må kunne være tilgjengelig og delta på disse tidspunktene. Oppdragstaker forplikter seg til å være operativ for deltakelse på fellingsforsøk gjennom oppdragsperioden. Oppdragstaker forplikter seg til å bidra i fellingsforsøk utover egen kommune ved behov. Det er bare på anmodning fra oppdragsgiver at mannskap kan iverksette oppdrag.

Oppdragstaker må regne med å utføre oppdraget selvstendig, men alle oppdrag skal koordineres gjennom leder eller nestleder av laget. Det er leder eller nestleder som skal holde kontakt med oppdragsgiver og Statsforvalteren.

 Oppdragstaker forplikter seg til følgende:

  • Delta på pliktige møter og prioritere deltakelse på eventuelle kurs
  • Delta på fellingsoppdrag utover egen kommune ved behov
  • Følge instruks og gjøre seg kjent med informasjon utsendt fra oppdragsgiver
  • Være registrert lisensjeger for gjeldende år og medbringe lisens under fellingsforsøk
  • Betale jegeravgift og avlegge skyteprøve for storvilt før deltakelse på fellingsforsøk
  • Oppdragstaker har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §13 a-f

 

Varighet:

Oppdragsavtale gjelder fra og med 1.5.2023 til og med 31.4.2028. Oppdragsavtale gir ikke rett til nåværende eller anna framtidig arbeid i kommunen, og avtalen kan sies opp av begge parter med en måneds varsel.

Godtgjøring:

Godtgjøres etter timer (forskriftsfestet sats), kjøregodtgjørelse etter statens satser, og personforsikring under oppdrag. Leder og nestleder har egen godtgjøring.

Søknadsfrist: 30.04.2023 

Søknad sendes til: postmottak@gausdal.kommune.no 

Skriv i søknaden hvilken rolle du søker på. Det holder med en kortfattet søknad. 

For spørsmål kontakt Remi Rundsveen Eriksen, rådgiver vilt, skog, utmark og fisk, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.

E-post: remi.rundsveen.eriksen@gausdal.kommune.no

Tlf: 99252311.