Et fullsatt Tretten samfunnshus var vitne til at Kongens fortjenestemedalje ble overrakt Bjørn Mellemberg av assisterende fylkesmann, Sigurd Tremoen. Hedersbeviset fra Norges Musikkorpsforbund til Bjarne Tjernsli var det regionleder i NMF Hedmark/Oppland, Irene Inman Tjørve som overrakte.

Her kommer du direkte til avisa GDs omtale av begivenheten: GD

Medaljefest Bjarne Tjernsli

Medaljefest Forsamlingen