Vert for møte var rektor ved kulturskolen Jon Arne Johansen. Møte ble innledet med kulturskoleelev Magnus Kessel på klaver før rektor ved kulturskolen tok medlemmene med på en reise gjennom dagens situasjon og fremtidens visjoner for kulturskolen. Alle medlemmene fikk omvisning på skolen og hallen og de ble mektig imponert over hvor flott vi har fått det. Etter kaffe og noe å bite til fikk høre foredrag ved sogneprest Øyvind Sagedal som reflekterte om konflikten i Syria. Etter diverse småsaker ble møte avsluttet og alle gikk hjem etter et meget vellykket arrangement.