Hvem er velkommen?  ALLE

Program:  

  • Leder Alma Marit Bakken ønsker velkommen.
  •  Informasjon om Mental Helse Lillehammer, Øyer og Gausdal.
  • Foredrag ved Trond Klaape, klokken 19.00.
  • Tema for foredraget:
  • Verdighet
  • Gode møter mellom mennesker
  • Medmenneskelighet
  • Bevertning
  • Loddsalg for inntekt til lokallaget Mental Helse Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Velkommen til møtet.

Vennlig hilsen styret i Mental Helse Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Vi sees!