Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Det drives i  dag fysioterapitjeneste i begge sogn. I Øyer sogn er det per i dag 2 fysioterapeuter i 100% stillinger og Tretten sogn har 2 fysioterapeuter i til sammen 150% stilling. I tillegg til dette har kommunen en 100 % fysioterapeut innenrehabilitering og en 90 % fysioterapeut med spesialfelt barn og unge.

Øyer kommune har også tilsammen 175% stilling kommunale ergoterapeuter.

Det er per i dag noe venteliste på fysioterapi. Tretten sogn har omkring 1 - 3 uker for prioritert pasienter. For andre er ventetiden 3 - 8 uker. Øyer sogn har varierende venteliste på 1 - 12 uker. Prioriterte pasienter kommer her også foran de som ikke er høyest priotert.

Rehabilitering og mestring i hverdagen

Helse og omsorg har i sin sektorplan for 2017 - 2020 blant annet et overordnet mål om at flere skal bo lengre hjemme. Sentrale målsettinger er her brukerens behov, hverdagsmestring og økt livskvalitet.

I forbindelse med prosjektet "Hverdagsrehabilitering" har Helse og omsorg hatt gode resultater og i løpet av 2017 - 2018 skal prosjektet bli en del av vanlig drift i hjemmestjenesten.

Har du spørsmål omkring tjenestene kan du kontakte:
Rehabiliteringskoordinator Silja Skjåvik,
e-post: silja.skjavik@oyer.kommune.no

Leder felles fagteam (fysioterapi og ergoterapi) Solveig Fossum Nymoen,
e-post: solveig.fossum.nymoen@oyer.kommune.no

Enhetsleder Helse og forebyggende tjenester Leni Strømstad,
e-post: leni.stromstad@oyer.kommune.no