8 ukers kurs i regi avFrisklivssentralen og Kreftkoordinatorene iLillehammer, Gausdal og Øyer.

Målgruppe:

Personer som har, eller har hatt kreft og 
som ønsker å komme i bedre form.
Har du pårørende som ønsker å være med er de også velkomne.

Kursledere:

Anne Myhrsveen Steine, kreftsykepleier og
Kreftkoordinator i Lillehammer kommune

Marie Myklebø, kreftsykepleier og
Kreftkoordinator i Gausdal kommune

Marit Linnerud, sykepleier og
Kreftkoordinator i Øyer kommune

Tid og sted:

Kurset vil foregå på Frisklivssentralen på Jorekstad,
 mandager kl 11.30 – 13.45 i 8 uker.
Kurset har en temadel og en treningsdel.

Pris: 300 kr pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 1.september 2022

Mere informasjon, om program og påmelding, finner du her: mestringskurs invitasjon høst 2022.pdf