8 ukers kurs i regi av Frisklivssentralen og Kreftkoordinatorene i Lillehammer, Gausdal og Øyer
 
Målgruppe:
Personer som har, eller har hatt kreft og
som ønsker å komme i bedre form. Har du pårørende som ønsker å være med er de også velkomne.
 
Tid og sted:
Kurset vil foregå på Frisklivssentralen på Jorekstad, mandager kl. 13.00 – 15.00 i 
8 uker. Kurset har en treningsdel og en temadel.
 
PROGRAM VINTER/VÅR 2023
Kursstart mandag 20. februar Kl. 13.00 – 15.00 (Tema og fysisk aktivitet). 
Temadel: 13.00 – 13.50
Pause: 13.50 – 14.00
Fysisk aktivitet: 14.00 – 15.00
 
Temaer:
• Presentasjon og fysisk aktivitet etter kreftsykdom 
• Mestring og livskvalitet i hverdagen
• Kosthold – hvordan leve sunt og godt
• Hvordan akseptere livet slik det er blitt
• Senbivirkninger
• Selvbilde, kropp og seksualitet
• NAV
• Veien videre
 
Trening:
Treningen vil foregå i gruppe inne og ute og vil være tilpasset målgruppa. Hver trening varer ca. en time og blir ledet av fysioterapeut/AKTIV-instruktør. Det vil være fokus på styrke, utholdenhet og bevegelighet. Deltakerne må kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Deltakerne må kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Avklar deltakelse på trening med din lege på forhånd.
 
Påmelding og informasjon:
Anne Myhrsveen Steine for deltakere fra Lillehammer
Telefon 469 23 729
 
Marie Myklebø for deltakere fra Gausdal
Telefon 953 66 242
 
Marit Linnerud for deltakere fra Øyer
Telefon 469 41 850
 
Påmeldingsfrist 10. februar
 
Pris: 300 kroner pr.deltaker