Søknad om midler må inkludere formål med tiltaket, budsjett og ønsket tilskuddsbeløp. Tiltaket må rapporteres i etterkant.

Søknadsfrist: 1.oktober. 

Søknad sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

e-post: postmottak@gausdal.kommune.no