I første omgang gjelder det besøk fram til og med onsdag 5/5.
Alle besøkende som har avtale/bestilt besøkstid fram til og med 5/5 vil bli kontaktet i løpet av dagen i dag med informasjon om at besøket ønskes utsatt.
Besøkende som evt. tar kontakt for å bestille besøkstid de kommende dagene, vil få beskjed om at vi per nå ikke ønsker å avtale besøk før smittesituasjonen har stabilisert seg.
Vi ber om forståelse for at besøk ønskes utsatt midlertidig, og håper dette kan bidra til mindre behov for smittesporing de kommende dagene og at vi sammen får stoppet evt. videre spredning i Øyer.

Hvis du har spørsmål til informasjonen over, ta kontakt med avdelingen og/eller resepsjonen på ØHH i telefontiden som er satt opp for besøksbestilling:
Mandag-fredag kl. 09-11 og 12-13.

Resepsjon ØHH: 909 89 728
Korttids: 610 56 132
Langtids 1: 610 56 103
Langtids 2: 610 56 113
Langtids 3: 610 56 104
Skjerma: 610 56 112
Bokoll: 610 56 102