Norsk Turistutvikling er engasjert for å gjennomføre kartleggingen som skal gi oss kunnskap om

  • dagens trafikkmønster
  • etterspørselen og viljen til å ta i bruk miljøvennlig interntransport
  • våre gjesters ønsker og forventninger til et potensielt tilbud

Undersøkelsen retter seg både mot overnattingsgjester og fritidsboligeiere i Øyer og gjennomføres i samarbeid med overnattingsbedriftene og hyttevelforeningene i området.

Kartleggingen starter nå før jul og avsluttes i april. Vi oppfordrer alle gjester i Hafjell og Hunderfossen å svare på denne undersøkelsen.

Link til undersøkelsene;


For ytterligere informasjon:
Monica Eriksson
Norsk Turistutvikling
Mob: 481 33 240/61 24 66 67