10 kommuner samarbeider om en areal- og transportstrategi. I denne filmen får du høre noe av det ordførerne og fylkespolitikerne håper på. 

Her finner du filmen: https://www.mjosbyen.no/nyheter/film-om-mjosbyen/

Mjøsbyen

Nettsiden der du kan lese om samarbeidet finner du her: https://www.mjosbyen.no/

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Spørsmål og svar

Hvorfor prosjektet Mjøsbyen? Mjøsbyprosjektet er ikke et prosjekt i det stille for å innføre bompenger rundt byene og tettstedene ved Mjøsa – snarere tvert imot. Her kan du lese prosjektleder Jomar Lygre Langeland sin kronikk

https://www.mjosbyen.no/nyheter/hvorfor-prosjektet-mjosbyen/

Du finner oppdaterte svar på mange av spørsmålene om Mjøsbyen her: