Historien om Møllesteinen i Moksa
Møllesteinen i Moksa ble satt opp i forbindelse med opprydningen i Moksaparken etter flommen i 1995, og etableringen av kunstparken. Høsten 2015 veltet elva steinen av sokkelen, eller sokkelen sviktet (litt uklart hva som skjedde). På grunn av restriksjoner på graveaktivitet i elva mellom 15.9. og 15.4. har det dessverre tatt lang tid å få den på plass. Først måtte vi finne ut hva som var igjen av fundamentet. Så måtte vi finne en ny løsning på fundamentering, og gjennomføre en slik løsning. Vi har kontaktet kunster Wenche Gulbrandsen og andre som var med på monteringen i 1995, og endte opp med å bruke Gudbrandsdal brønnboring til å banke ned et seks meter langt rør i elvebunnen, og støpt feste til steinen i det.

I løpet av august i år har Jan Petter Stalenget med håndkar Arne Haug fått løftet steinen på plass, sikret og justert den. Nå får vi håpe at elva lar den stå slik i mange år framover. Det er veldig fint å få opp Møllesteinen igjen, slik at en av kommunens merkevarer på nytt er synlig. 

Stalenget og Haug

Møllesteinen i Moksa

Møllesteinen i Moksa