Grunnet hogst har Gudbrandsdal Energi AS tatt ned gatelystråd ved Gamlevegen 192. Dette berører strekningen derfra og videre nordover til Trodalen. Gatelyset på denne strekningen vil bli koblet på igjen så snart maskinene er ferdige. Det antas at dette vil vare inntil to - 2 - uker.