Eksersersplassen  (Mæhlumsvollen) som utstillingsarena for hest, viste seg å være lite egnet. Det ble derfor ikke holdt utstilling i 1860. Moesvollen ble valgt som nytt sted. Aurvoll skole ligger på dette området i dag.  Plassen ble utbygd med spilltau. Det ble også bygd en kontoravdeling, "et lokale av første rang", samt en stor restaurant. "Selv ikke det rige England havde så hensigdsmessig Udstillingsplads", sa statsagronom Lindequist da plassen var i full stand. 

Første statsutstilling for hest i Norge ble holdt på Moesvollen i 1861. Moesvollen var utstillingsarena for hest fram til 1887, da arrangementet for en periode ble flytta til Smestadmoen i Fåberg.

Spiltauene, hesteringen, ble etter hvert flytta til Stavsplassen, der de er utbedret og fortsatt i  bruk.