Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Eldrerådet   05
  02
  04
    04
  19
 
Fordelingsutvalget 15
  12
  14
    20
  15
  10
Formannskapet 21
11
11
08
06
10
19
  19
09
14
04
09
Klagenemnda for eiendomsskattesaker                 15
     
Komite 1 15
12
  09
14
11
  20
27
24
  12
10
Komite 2 15
12
  09
14
11
    15
15
12
10
Kommunestyret 30
  27
24
22
19
  28
25
30
27
18
Partssammensatt utvalg 21
11
              09
30
  09
Planutvalget 21
11
11
22
13
17
  19
08
14
11
09
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 15
  12
  14
      24
  19
 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker   12
    23
             
Ungdomsrådet 22
  05
19
  21
      24
  19
 
Utvalg for motorferdselsaker 08
29
30
14
  07
09
08
11
24
09
30
14
21
27
11
25
  25
 
Valgstyret           10