Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Eldrerådet 14
  25
  13
    20
09
     
Fordelingsutvalget 21
03
19
  20
             
Formannskapet 20
10
10
21
30
12
09
24
  18
15
13
03
17
08
Komite 1 21
18
18
14
20
17
           
Komite 2 21
18
18
15
20
17
           
Kommunestyret 29
19
26
30
28
11
18
26
  27
24
21
22
29
26
17
Partssammensatt utvalg   10
10
  12
      15
    08
Planutvalget 20
10
10
21
12
09
  18
17
13
10
08
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 14
  11
  13
      22
     
Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker   13
  28
               
Ungdomsrådet 21
  18
  20
      23
     
Utvalg for motorferdselsaker 08
22
12
19
26
30
20
  09
17
02
16
21
03
20
28
03
30
15
   
Utvalg for stedsnavn                       18
Valgnemnda                     17
08
Valgstyret         26
    18