Mosjordet barnehage har fokus på bevegelse i hverdagen. Våre satsingsområder for perioden 2021-2025 er digital praksis og prosjektarbeid.

Vi er en kommunal barnehage med 3 avdelinger og driver ca 54 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger på Tretten og er nærmeste nabo til Aurvoll skole og Trettenhallen. Mosjordet barnehagen har god plass både inne og ute. 

I Mosjordet barnehage skal barna ha god tid til å leke. Dagene er tilrettelagt slik at det er rom for både inne- og  utelek. Planene er romslige slik at barna får være med på å prege hverdagen med det de er opptatt av. 

Vi er mye sammen på tvers av avdelingene og har  mange felles aktiviteter. Gjennom året har vi jevnlig dager det er åpent mellom avdelingene og vi har flere felles aktivitetsuker. I aktivitetsukene har vi god tid til å utforske ulike aktiviteter både innendørs og utendørs; i Trettenhallen, sykling, i hagen, matlaging og turer. 

De ulike avdelingene er mye på tur i nærområdet på Tretten. Her har vi skogen med en fin gapahuk, Moksaparken med skulpturer og ei spennende elv, fellesfjøs med store og små dyr og Stav med fotballbane og lekeplasser. Og så er vi på Stavsmartn og kunstutstilling.