Pleie- og omsorgstjenesten har et musikkprosjekt der medarbeiderne jobber med metodisk bruk av musikk for personer med demens. Kulturskolen har den musikkfaglige delen. Nasjonalforeningen Øyer demensforening er også samarbeidspartner i dette prosjektet.

Musikk og andre aktiviteter er en viktig del av tilbudet i tjenesten. Forebygging med blant annet fysisk aktivitet er viktig for å ha en best mulig helse. Dette gjelder uansett alder. Ved alle dagtilbudene i pleie- og omsorgstjenesten er fysisk aktivitet en del av tilbudet. Det er ukentlig trimgruppe ved fysioterapeut på Bakketun, på dagtilbudet ved Tretten sjukeheim og på sykehjemsavdelingen.

Samarbeidet med frivillige er svært viktig. Det er mange som stiller opp for å skape gode stunder for brukerne i pleie- og omsorgstjenesten.

På facebooksiden «Musikk og aktivitet i Øyer kommunes pleie- og omsorgstjeneste» blir det lagt ut nyheter om noe av det som foregår.

Du kan også lese om dette her: Musikk og aktivitet