Næringslivet på Tretten har store utfordringer etter brukollapsen på Tretten. Det er påført ekstra kostnader, det brukes mer tid og omsetningen har falt dramatisk for noen.
Øyer kommune har forsøkt å få sentrale myndigheter til å bidra med kompensasjon til bedriftene som er rammet, uten å ha lykkes foreløpig. Formannskapet vedtok derfor i møte 18.10.22 å bevilge kr. 4mill til et ekstraordinært næringsfond for de bedriftene som er rammet. 
Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no, søk opp Øyer kommune.