I mai i år vedtok formannskapet, i sak 43/16, å gjennomføre en undersøkelse omkring varme og kalde senger. Undersøkelsen var rettet mot næringsdrivende, og næringslivet i Øyer ble invitert til å komme med sine meninger. De ble også invitert til å si noe om hva de mente kommunen forøvrig kan bidra med for næringslivet i Øyer.

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Turistutvikling AS, Lillehammer, og du kan lese resultatet av undersøkelsen her: Næringsundersøkelse varme og kalde senger Øyer.

Saksutvalg for «Fritids- og turistformål» har hatt en grundig gjennomgang av resultatene. På grunnlag av resultatene gir saksutvalget i sin innstilling til kommunestyret i september, innspill både i forhold til arbeidet med kommunedelplan Øyer sør og til kommunens generelle næringsutviklingsarbeid.