26. august 2015 vil Norge for første gang feire nasjonal bibliotekdag. Dagen er innstiftet av Norsk bibliotekforening og i  Øyer markerer vi dagen med utvidet åpningstid og enkel servering.
Vi innvilger amnesti til alle med purregebyr på biblioteket, ved personlig oppmøte kan du få slettet ny og gammel gjeld!  
Bibliotekdagen innledes med eventyrstund for store og små, ordføreren forteller eventyr klokka 11.30. 
Biblioteket er åpent 11.00-21.00.