Frist: Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende innen 1.mars 2023.

Forslag med begrunnelse sendes til innlandet@nasjonalforeningen.no

Mer informasjon finner du her.