Vi har hatt innbyggere som kommer til vaksinering som har symptomer på luftveisinfeksjon (ikke påvist Covid-19). Disse vil bli avvist, og gitt ny time for vaksinering. Vårt vaksineteam ber om at innbyggere selv melder fra om slikt, slik at vi kan omfordele vaksinedoser og sikre at ingen går til spille.

Meld fra på tlf. 476 45 411