Arrangementer kan registreres i skjema som vanlig og deles med samarbeidende kalendre som vanlig, men arrangementene vil ikke vises i nettkalender den dagen.